Podsumowanie wizyty prezydenta Ukrainy w Warszawie

06-05-21 Promocja 0 comment

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii,  na zaproszenie prezydenta Polski Andrzeja Dudy wziął udział w warszawskich uroczystościach zorganizowanych z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prezydenci pięciu krajów podpisali wspólną deklarację, w której m.in. zaznaczyli, że zjednoczona Europa jest otwarta dla wszystkich państw i narodów, podzielających europejskie wartości.

Według ukraińskiego prezydenta, Ukraińcy już teraz wpływają na nasz wspólny europejski los.

„To na naszej ziemi rozstrzyga się przyszłość Europy. Zapewnimy pełną integrację Ukrainy ze wspólnotą państw europejskich, a to udowodni, że podstawowe wartości wolności, demokracji i równości na naszym kontynencie są kluczowymi elementami postępu i rozwoju” – powiedział w Warszawie Wołodymyr Zełenski.

„Zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego na uroczystości o zasięgu regionalnym to bardzo dobry sygnał. Świadczy on o tym, że Warszawa postrzega Ukrainę nie jako „przestrzeń postsowiecką ”, ale jako część wschodnioeuropejskiego obszaru politycznego” – komentuje wizytę politolog Ołeksandr Szewczenko na łamach Zwierciadła Tygodnia.

Prezydenci Ukrainy i Polski podpisali także dwustronną deklarację w sprawie europejskiej perspektywy Kijowa. Dokument potwierdza polskie poparcie dla Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.

„Prezydenci Ukrainy i Polski zwrócili uwagę na zamiar ubiegania się przez Ukrainę o członkostwo w UE w przyszłości po wdrożeniu zapisów Umowy Stowarzyszeniowej z uwzględnieniem kryteriów kopenhaskich i uzgodnili, że Polska będzie wspierać Ukrainę na tej drodze” – informuje biuro prasowe ukraińskiego prezydenta.

W dokumencie stwierdzono, że Ukraina ma perspektywę europejską zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej. W marcu tego roku Kijów podpisał podobną deklarację z Litwą.

Oprócz tego, podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie Andrzej Duda zapewnił, że uczestnicy szczytu NATO, który odbędzie się w czerwcu w Brukseli, będą rozmawiać o MAP czyli „mapie drogowej” członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Źródło: Zwierciadło TygodniaUkraińska PrawdaCenzor.net

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium