Premier Gruzji Giorgi Gacharia podał się do dymisji

20-02-21 Promocja 0 comment

18 lutego Giorgi Gacharia ustąpił ze stanowiska premiera Gruzji. Polityk ogłosił to na krótkim briefingu, po którym odmówił odpowiedzi na dalsze pytania dziennikarzy. W trakcie wystąpienia Gacharia wyjaśnił jedynie, że powodem jego dymisji jest sprawa sądowa wytoczona przeciwko liderowi opozycyjnej partii Zjednoczony Ruch Narodowy Nikanorowi Melii, który dzień wcześniej został aresztowany.

Wcześniej parlament pozbawił Nikanora Melię immunitetu, a prokuratura zwróciła się z wnioskiem o jego areszt po tym, jak deputowany samowolnie zdjął bransoletkę nadzoru elektronicznego i nie wpłacił kaucji w oczekiwaniu na proces w sprawie organizacji zamieszek przed parlamentem w czerwcu 2019 roku. Sam Melia, który po rezygnacji GrigolaWaszadze został pod koniec grudnia    wybrany przewodniczącym ZRN, podkreśla, że śledztwo ma podłoże polityczne . Decyzja o aresztowaniu Melii wywołała krytykę ze strony opozycji i zaniepokojenie międzynarodowych partnerów Gruzji.

Nika Melia to człowiek, który nigdy nie szanował prawa. To człowiek, który wezwał naszych obywateli do szturmu na parlament. Był jednym z organizatorów wtargnięcia do parlamentu, ale, niezależnie od wszystkiego, zdecydowanie uważam , że stosowanie określonego środka przeciwko jednej osobie– jest niedopuszczalne. (…) Niestety, nie udałomi się osiągnąć konsensusu z ekipą w tej sprawie i postanowiłem podać się do dymisji. Chcę wierzyć, że ten krok przyczyni się do zmniejszenia polaryzacji w naszym kraju. Jestem przekonany, że podziały i konfrontacja stanowią największe ryzyko dla przyszłości oraz rozwoju gospodarczego naszego kraju” – wyjaśnił swoją decyzję Gacharia w trakcie briefingu.

Wkrótce po ogłoszeniu dymisji Gacharii, MSW poinformowało, że opóźni areszt Melii, a przewodniczący partii Gruzińskie Marzenie Irakli Kobachidze potwierdził, żepowodem dymisji premiera był brak porozumienia w sprawie aresztowania lidera opozycji.

Giorgi Gacharia był członkiem naszej ekipy i żałujemy, że podjął taką decyzję. W naszym zespole rzeczywiście odbyła się dyskusja na temat terminu wykonania wyroku w sprawie Nikanora Melii. Giorgi Gacharia zajął w tej sprawie inne stanowisko niż pozostali członkowie. Niestety, nie usłyszeliśmy przekonujących argumentów, które uzasadniały by jego pozycję.

Punktem spornym stała się kwestia, czy państwo powinno okazać swoje silne oblicze . Dla pozostałych członków ekipy odpowiedź na to pytanie była jednoznaczna: państwo, w którym prawo nie jest egzekwowane, zwłaszcza , gdy przestępcy stawiają je przed tak poważnym wyzwaniem, okazuje niebezpieczną słabość. Co więcej, nieprzestrzeganie prawa może przyczynić się w konsekwencji do politycznej radykalizacji i polaryzacji. Naszym obowiązkiem jako rządu jest stanowcza obrona godności państwa.

Na tle dymisji premiera, minister spraw wewnętrznych podjął całkowicie logiczną decyzję o tymczasowym odroczeniu zatrzymania Nikanora Melii. Nasza ekipa polityczna skoncentruje się teraz na tworzeniu nowego rządu. Wzywamy pana Nikanora Melię do przestrzegania prawa. W przeciwnym razie zostanie aresztowany . Tworzenie nowego gabinetu zostanie zakończone w najkrótszym przewidzianym przez prawo terminie” – powiedział Irakli Kobachidze.

Gruzińskie Marzenie zgłosiło już kandydaturę IrakliegoGaribaszwilego na stanowisko premiera Gruzji. Garibaszwilipełni obecnie funkcję ministra obrony. Po zwycięstwie Gruzińskiego Marzenia w wyborach parlamentarnych w 2012 roku stanął na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a od listopada 2013 do grudnia 2015 roku był szefem rządu. We wrześniu 2019 roku Garibaszwilipowrócił do gabinetu ministrów jako szef resortu obrony.

Źródło: sova.news, 1tv.ge, oc-media.org

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium