Rosja najprawdopodobniej nie wróci w 2019 r. do prac w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy

11-10-18 Promocja 0 comment

Rosyjska delegacja najprawdopodobniej nie będzie uczestniczyć w przyszłorocznych posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE), oświadczył szef parlamentarnego komitetu ds. międzynarodowych Leonid Słuckij.

Wg niego, „ZPRE przyjęło pozycję rusofobicznej mniejszości, a tok dyskusji nad raportem o pełnomocnictwach delegacji narodowych ujawnił, jak silne są jeszcze w Strasburgu nastroje destrukcyjne”.

W trakcie dyskusji nad tym dokumentem pojawiła się inicjatywa zmiany procedury głosowania nad pełnomocnictwami delegacji narodowych. Obecnie do uchwalenia zmian wystarczy zwykła większość głosów. Rosjanie chcieli, żeby próg ten podwyższono do 2/3 głosów.

Wg rosyjskich urzędników, regulamin ZPRE w obecnym kształcie jest sprzeczny ze Statutem Rady Europy.

Głęboki kryzys w stosunkach Rosji z Radą Europy wybuchł w kwietniu 2014 r. ZPRE pozbawiło wówczas rosyjską delegację prawa głosu w związku z aneksją Krymu. W 2017 r. Moskwa wstrzymała wpłacanie składek członkowskich.

Rosja nie respektuje także większości wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co jest jednym z obowiązków członków Rady Europy.

Źródło: newsru.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium