Senat Francji przyjął rezolucję ws. uznania Górskiego Karabachu

28-11-20 Promocja 0 comment

Francuski Senat przyjął rezolucję wzywającą rząd do uznania niepodległości Górskiego Karabachu. 305 senatorów głosowało za przyjęciem mającego rekomendacyjny charakter dokumentu, a 1 – przeciw.

Francuscy senatorowie oficjalnie potępili „wojskową agresję Azerbejdżanu, przeprowadzoną przy wsparciu władz tureckich oraz zagranicznych najemników” i wezwali do natychmiastowego wycofania sił zbrojnych Azerbejdżanu z terytoriów zajętych podczas działań wojennych, które rozpoczęły się 27 września br. Członkowie Senatu uznali również, że Baku nie zagwarantuje bezpieczeństwa i wolności ormiańskiej ludności Karabachu i zaapelowali o przeprowadzenie międzynarodowego dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych popełnionych w tym regionie.

W odpowiedzi parlament Azerbejdżanu zaproponował rządowi Azerbejdżanu zwrócenie się do kierownictwa OBWE z wnioskiem o wykluczenie Francji z grona współprzewodniczących w Grupie Mińskiej. Oświadczenie zawiera również propozycję rewizji obecnych  stosunków politycznych oraz relacji gospodarczych między Baku a Paryżem.

Źródło: sova.news, tass.ru

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium