Słowacka prezydent wyraziła zaniepokojenie stanem przestrzegania praw człowieka w Chinach

11-07-19 Promocja 0 comment

Słowacka prezydent Zuzana Čaputová wyraziła zaniepokojenie  pogorszeniem się stanu przestrzegania praw człowieka w Chinach. Zrobiła to 10 lipca, podczas spotkania z chińskim ministrem spraw zagranicznych w Bratysławie.

„Wyraziłam, w zgodzie ze wspólnym stanowiskiem Unii Europejskiej, zaniepokojenie i obawy z powodu pogarszającej się sytuacji w dziedzinie ochrony praw człowieka w Chinach, z powodu więzienia prawników i działaczy praw człowieka, z powodu złego traktowania etnicznych i religijnych mniejszości”, napisała liderka państwa słowackiego  w sieciach społecznościowych.

„Poinformowałam ministra spraw zagranicznych, że traktuję ochronę praw człowieka jako absolutną podstawę naszej wolności”, dodała pani prezydent w kontekście zbliżającej się 30. rocznicy Aksamitnej Rewolucji oraz upadku Muru Berlińskiego.

Szef chińskiej dyplomacji Wang I przyjechał do Europy Środkowej negocjować włączenie się  krajów Grupy Wyszehradzkiej w  projekt nowego Jedwabnego Szlakus.

Na spotkaniu Z. Čaputová oceniła pozytywnie fakt, iż Chinom udaje się obniżyć stopień emisji zanieczyszczeń.  Dwustronne relacje słowacko-chińskie powinny być, jej zdaniem, zbudowane na wzajemnym szacunku i dialogu, opartym na wartościach, które Słowacja jako członek społeczności europejskiej wyznaje.

Oprócz pani prezydent, Wang I spotkał się w Bratysławie także ze swoim słowackim odpowiednikiem Miroslavem Lajčákiem

Źródło: Novinky.cz

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium