Spotkanie Putina z Alijewem i Paszynianem w Moskwie

12-01-21 Promocja 0 comment

11 stycznia odbyło się trójstronne spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem i premierem Armenii Nikolem Paszynianem. Głównym tematem było omówienie sytuacji w Górskim Karabachu po podpisaniu porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 9 listopada 2020 roku. Spotkanie to było pierwszym międzynarodowym wydarzeniem z udziałem Putina w 2021 roku.

W trakcie oficjalnej części powitalnej Władimir Putin wygłosił przemówienie, w którym wezwał Alijewa i Paszyniana do podjęcia nowych kroków w kluczowych kwestiach dotyczących uregulowania konfliktu w Górskim Karabachu.

„Dziś ważne byłoby przede wszystkim sprecyzowanie kolejnych kroków w kluczowych kwestiach uregulowania [konfliktu], określonych we wspólnym oświadczeniu z 9 listopada ubiegłego roku. Mam na myśli sprawy związane z działalnością rosyjskiego kontyngentu pokojowego, wytyczenie linii demarkacyjnych, rozwiązanie problemów humanitarnych, ochronę miejsc dziedzictwa kulturowego” – powiedział Putin.

Rosyjski przywódca zauważył, że na szczególną uwagę zasługuje problem odblokowania więzi gospodarczych, handlowych i transportowych w regionie, a także otwarcie granic. „Oczekuje się, że specjalna trójstronna grupa robocza pod przewodnictwem wicepremierów Rosji, Azerbejdżanu i Armenii zajmie się tymi kwestiami” – zaznaczył prezydent FR.

Władimir Putin poinformował też, że umowy w sprawie Karabachu są konsekwentnie wdrażane, co jest wstępnym warunkiem długotrwałego i sprawiedliwego rozwiązania konfliktu „ w interesie zarówno narodu ormiańskiego, jak i azerbejdżańskiego”. Putinpodkreślił, że we wszystkich swoich działaniach Rosja starała się kontynuować prace Grupy Mińskiej OBWE. Według prezydenta Kreml nadal konsultuje swoje kroki z partnerami i przewodniczącym Grupy Mińskiej.

Według prezydenta Rosji, sytuacja w Górskim Karabachu pozostaje stabilna. „Sytuacja w regionie jest teraz spokojna. Robimy wiele dla bezpiecznego powrotu osób przesiedlonych i uchodźców. Od 14 listopada [2020 roku] do Karabachu powróciło już ponad 48 tys. mieszkańców” – podsumował Putin. Prezydent dodał, że Rosja pośredniczy w wymianie więźniów i ciał zmarłych. Ponadto z powodzeniem funkcjonuje międzynarodowe centrum pomocy humanitarnej, które zajmuje się „pilnymi kwestiami związanymi z przywróceniemnormalnego życia na obszarach zaludnionych, odbudową zniszczonej infrastruktury oraz ochroną zabytków historycznych, religijnych i kulturalnych”.

Następnie rozmowy kontynuowano za zamkniętymi drzwiami i trwały one prawie cztery godziny.

Po zakończeniu spotkania liderzy poinformowali, że podpisali oświadczenie o podjęciu nowych działań na rzecz rozwoju projektów infrastrukturalnych w Karabachu. Prezydent FR wyjaśnił, że w tym celu zostanie utworzona grupa robocza pod przewodnictwem wicepremierów trzech rządów – Azerbejdżanu, Armenii i Rosji, a jej pierwsze posiedzenie odbędzie się jeszcze przed końcem tego miesiąca.

Po spotkaniu prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew podziękował Putinowi za zaproszenie do Moskwy i opisał trójstronne rozmowy jako owocne i ważne dla określenia przyszłości regionu. Alijew podkreślił, że porozumienia w sprawie Karabachu są pomyślnie wdrażane, a rosyjska misja pokojowa efektywnie realizuje swoje zadania. Sam Putin wyraził natomiast przekonanie, iż uregulowanie sytuacji na Kaukazie Południowym jeszcze bardziej zacieśni stosunki między Moskwą i Baku.

Natomiast premier Nikol Paszynian stwierdził, że status Górskiego Karabachu pozostaje nadal nieokreślony. „Niestety, ten konflikt pozostaje nieuregulowany Oczywiście udało nam się doprowadzić do zawieszenia broni, ale jest jeszcze tak wiele problemów, które należy rozwiązać. Jednym z nich jest status Górskiego Karabachu” – powiedział Paszynian.

Nikol Paszynian podkreślił, że Armenia jest gotowa do kontynuowania negocjacji w ramach Grupy Mińskiej OBWE, w szczególności w kwestii określenia statusu regionu. Premier dodał też, że sprawa wymiany jeńców wojennych między Armenią a Azerbejdżanem nie została w pełni rozwiązana, jednak obie strony zgodziły się na kontynuację działań.

Należy dodać, że tego samego dnia kilkadziesiąt osób zebrało się przed ambasadą Armenii w Moskwie, aby wyrazić sprzeciw wobec działań premiera Nikola Paszyniana.

Źródło: tass.ru, kremlin.ru

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium