Spotkanie specjalne

Germany’s New Partners: Bilateral Security Relations of Europe’s Reluctant Leader

(Marshall Center Poland Alumni Outreach Networking Event)

Graeme P. Herd, wykładowca Ponadnarodowych Badań nad Bezpieczeństwem w George C. Marshall European Center, dyrektor założycielski School of Government and Associate Dean in the Faculty of Business na Uniwersytecie Plymouth. Jest założycielem Centre for Seapower and Strategy Królewskiej Akademii Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii.

Dr Herd jest autorem 9 książek i ponad 70 publikacji naukowych, udzielił ponad 100 prezentacji o tematyce akademickiej i politycznej w 46 krajach.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na różnorodnych aspektach rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz relacjami między mocarstwami.

Matthew Rhodes, wykładowca Studiów nad Bezpieczeństwem narodowych w George C. Marshall Center, były adiunkt na wydziale strategii i bezpieczeństwa narodowego Air War College w Alabamiei nauk politycznych na Central College w Pella, Iowa. Rhodes był wykładowcą w Fundacji Jana Husa na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, relacjom transatlantyckim oraz tematyce bezpieczeństwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Pál Dunay, członek George C. Marshall Center, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i NATO. Wcześniej pełnił funkcję Senior Researcher w Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem w Sztokholmie (SIPRI). W 2007 roku kierował Węgierskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. W latach 2014 – 2015 był dyrektorem Organizacji Bezpieczeństwa w Akademii Europejskiej w Biszkeku w Kirgistanie.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na bezpieczeństwie europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Wschodniej, Azji Centralnej, OBWE.

Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund, gdzie koncentruje się na stosunkach transatlantyckich, polityce zagranicznej USA oraz stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Europą Środkowo-Wschodnią (CEE). Zanim rozpoczął pracę w warszawskim biurze, pracował w centrali GMF w Waszyngtonie, gdzie opracował program GMF dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej Baranowski pracował w biurze GMF w Brukseli, gdzie skupił się na unijnej i amerykańskiej polityce wobec Ukrainy i Gruzji, a także założył Młodą Sieć Transatlantycką.

Publikuje w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Warszawskim Czasopiśmie Biznesowym, Poczcie Kijowskiej i Transatlantyckiej serii GMF. Jest członkiem rady doradczej Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Prowadzi europejskie studia na uniwersytecie w Maastricht i studiował na Uniwersytecie w Mercer w Stanach Zjednoczonych iw University of Oxford.