Świetny stan czeskiego budżetu w roku 2018

06-01-19 Promocja 0 comment

Czeski budżet rok 2018 zakończył z nadwyżką 113 mln Euro, poinformowała czeska minister finansów  Alena Schillerová. Powodem tego pozytywnego wyniku są mają być  wszystkim wyższe dochody z podatków, co wpłynęło także na obniżenie kosztów obsługi długów.

Wedle ekspertów za świetnym wynikiem stoją również dobre osiągnięcia czeskiej gospodarki. Jak podają najnowsze badania statystyczne czeskiej agencji Eurostat, w październiku ubiegłego roku bezrobocie wynosiło  tylko 2,2 %, i było  najniższe w całej UE.

Jeszcze w grudniu posłowie przyjęli budżet na rok 2019. Deficyt ma wynosić 0,7 PKB. Posłowie postanowili zwiększyć wydatki na kancelarię głowy państwa, etaty  w budżetówce, płace dla nauczycieli  i Najwyższy Urząd Kontrolny.

Za przyjęciem budżetu głosowali posłowie koalicji – ruchu ANO premiera Andreja Babiša i Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej, którą kieruje wicepremier i minister spraw wewnętrznych Jan Hamáček. Budżet poparli także posłowie Komunistycznej Partii Czech i Moraw, którzy akceptują mniejszościowy rząd premiera Babiša.

Planowany deficyt został natomiast mocno skrytykowany przez opozycję. Ta bowiem przekonywała, że w okresie dobrej koniunktury finanse państwa powinny zakładać oszczędności. Nie zgadzała się także ze strukturą wydatków budżetowych domagając się większego wzrostów płac nauczycieli, dodatków dla osób niepełnosprawnych, nakładów na obronność i remonty dróg.

Źródło: Aktuality.sk

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium