Tadżykistan: sytuacja przedsiębiorców

22-10-20 Promocja 0 comment

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku w Tadżykistanie zlikwidowano ponad 17,6 tys.  podmiotów gospodarczych. Zlikwidowano 652 podmioty  prawne (spółki i przedsiębiorstwa) oraz około 17 tys. indywidualnych przedsiębiorstw. Głównymi przyczynami tego zjawiska są wysokie podatki, częste kontrole i korupcja.

Mimo to  łączna liczba działających podmiotów gospodarczych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 2,4%, czyli o 7,9 tys.

Na początku października Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju opublikował badanie dotyczące wpływu pandemii na sytuację społeczno-gospodarczą w Tadżykistanie, którego autorzy zwracają uwagę na brak zdolności konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych przedsiębiorstw państwowych.

Z badania wynika również, że ​​rząd, poprzez przedsiębiorstwa państwowe, nadal sprawuje kontrolę nad strategicznie ważnymi sektorami, takimi jak energetyka, surowce, górnictwo, budownictwo, transport, telekomunikacja i lotnictwo.

Według oficjalnych danych w 2019 r. w kraju działało ponad 1,1 tys. przedsiębiorstw państwowych. Spośród nich 24 to duże firmy, których aktywa stanowiły około 42% PKB Tadżykistanu.

Źródło: Asia Plus

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium