Większość Litwinów za tradycyjną rodziną

23-02-21 Promocja 0 comment

58% Litwinów w wieku 1874 lat uważa, że należy wspierać i wzmacniać tradycyjną rodzinę. Tylko 8% badanych popiera małżeństwa osób tej samej płci wynika z sondażu przeprowadzonego przez „Baltijos Tyrimai” 1519 stycznia.

Inicjatywę wsparcia tradycyjnej rodziny poparły głównie osoby od 5074 lat (71%), mieszkańcy wsi (61%) i mieszkańcy małych miast (64%), respondenci o niskich dochodach (do 800 euro miesięcznie), emeryci (74%), pracownicy  rolnicy (62%), respondenci z doświadczeniem małżeńskim, osoby pozostające w związku małżeńskim (45%), rozwiedzione (71%) i owdowiałe (68%).

Ludzie poniżej 50. roku życia, mieszkańcy dużych miast, osoby samotne oraz mieszkający z partnerami są gotowi wesprzeć zmianę koncepcji rodziny.

Politolog Vincentas Vobolevičius powiedział, że Litwini pozostają konserwatywni w stosunku do swoich rodzin. „Jednak przyjęcie propozycji zapewnienia ochrony prawnej wszystkim, którzy mieszkają razem, pokazuje, że mieszkańcy nie są przepełnieni nienawiścią. Istnieje wsparcie dla rozwiązywania praktycznych problemów, ale nie takich, jak adopcja dzieci, macierzyństwo zastępcze itp” powiedział.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium