Wypłaty dla obywateli Kazachstanu

24-03-20 Promocja 0 comment

Podczas posiedzenia państwowej Komisji ds. Stanu Wyjątkowego prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew poinformował, że osoby, które w wyniku wprowadzenia stanu wyjątkowego straciły źródło dochodu, będą co miesiąc otrzymywały zasiłek wynoszący równowartość miesięcznej płacy minimalnej, tj. 42,5 tysiąca tenge (około 95 dolarów).  

Prezydent oświadczył, że co najmniej 1,5 miliona obywateli może liczyć na tę pomoc, a w razie potrzeby Kazachstan posiada rezerwę, pozwalającą zwiększyć kwoty, rodzaje wsparcia oraz objąć pomocą większą liczbę osób. Mechanizm płatniczy zostanie opracowany przez komisję państwową, a listy tych, którzy otrzymają wsparcie, zostaną sporządzone przez specjalnie utworzone biura regionalne społeczeństwa obywatelskiego i krajowej izby przedsiębiorców „Atameken”.

W trakcie trwania kwarantanny w Ałmaty liczba pracowników zmniejszyła się o 266 tys. osób, swoją działalność zawiesiło także  80% prywatnych przedsiębiorców.

Prezydent nakazał również odroczenie terminów spłaty  kredytów na czas trwania w Kazachstanie stanu wyjątkowego, a lekarzom i policjantom, którzy z powodu koronawirusa pracują w trybie intensywnym, polecił wypłacić premie w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia. 

Stan wyjątkowy został wprowadzony w Kazachstanie 16 marca. Od 22 marca Ałmaty i Nur-Sułtan są całkowicie objęte kwarantanną. W kraju dotychczas potwierdzono 62 przypadki zarażenia COVID-19.

Źródło: Fergana News

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium