Wzrosło armeńskie zadłużenie wewnętrzne

10-08-19 Promocja 0 comment

Wicepremier Tigran Awinyan poinformował, że dług zewnętrzny Armenii po „aksamitnej rewolucji” zmalał o 120 milionów dolarów, czyli o 2,1% i wielu dziennikarzy uznało to za osiągnięcie „rewolucyjnego” rządu. Szybko jednak wyjaśniło się, że równolegle ze zmniejszeniem się długu zagranicznego, państwowy dług publiczny znacznie wzrósł.

W ciągu ostatnich 15 miesięcy dług zewnętrzny Armenii zmniejszył się o 118,5 miliona dolarów i wyniósł 5 miliardów 456 milionów dolarów. Jednocześnie dług publiczny wzrósł o 165,5 miliona dolarów i wyniósł 1 miliard 478 milionów dolarów. W rezultacie  całkowita kwota zadłużenia Armenii wzrosła o 47 milionów dolarów (0,7%).

W Ministerstwie Finansów wzrost zadłużenia i wahania długu publicznego oraz  zagranicznego tłumaczy się kilkoma czynnikami.

Jak wyjaśnia Ministerstwo, Armenia zaciąga pożyczki od rezydentów i nierezydentów, czyli osób fizycznych i prawnych zarejestrowanych w kraju i poza nim. W ciągu ostatnich 15 miesięcy miejscowi rezydenci kupowali więcej papierów wartościowych emitowanych przez Armenię na międzynarodowych rynkach. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że papiery wartościowe zostały zakupione przez rezydentów Armenii, pewna wartość długu zagranicznego automatycznie zamieniła się w dług publiczny.

Drugi czynnik stanowią wahania kursu walutowego. Armenia ma 50% długu w dolarach, 13% – w euro, 30% – w SDR, ( Special Drawning Rights – Specjalne Prawa Ciągnienia).

Ministerstwo Finansów przyznało, że w najbliższym czasie dług państwa będzie rosnąć, jednak zapewnia, że nie ma w tym żadnego szczególnego ryzyka. Ormiański rząd dąży obecnie do wyrównania wartości zewnętrznego i publicznego długu państwa, a tym samym do zabezpieczenia przed ostrymi wahaniami kursu walutowego.

Źródło: jam-news.net
Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium