Zadłużenie i stagnacja – główne problemy białoruskiej gospodarki w najbliższych latach

14-09-18 Promocja 0 comment

14.09.2018

Zdaniem białoruskiego ekonomisty z „BEROC” Dźmitrija Kruka, w ciągu najbliższych kilku lat białoruska gospodarka pozostanie  prawdopodobnie w stanie stagnacji.

To jest problem, który będzie musiał rozwiązać rząd nowego białoruskiego premiera Siarhieja Rumasa.

„Mamy raczej skromne perspektywy rozwoju” – powiedział ekspert. – „Dwudziestoletni okres, kiedy odnotowywaliśmy wzrost dobrobytu, w porównaniu z innymi krajami  w naszym regionie, stopniowo się kończy. W 2014 r. rozpoczął się trwający do dzisiaj   spadek i  teraz przez dłuższy czas sytuacja się nie zmieni ”.

Za największe zagrożenie dla gospodarki uważa  ekonomista zadłużenie  i samej Białorusi jako państwa i  białoruskich przedsiębiorstw.

„To jest największe  zagrożenie dla gospodarki Białorusi. Głównym zadaniem rządu będzie próba chronienia kraju przed efektami tego zadłużenia, jednak bez wprowadzania radykalnych zmian w obowiązujących zasadach gry ” – podkreśla Kruk.

„Głównym zadaniem rządu jest odsunięcie  do 2020 roku problemów wynikających z  zadłużenia. Siarhiej Rumas ma duże doświadczenie jeżeli idzie o  rozwiązywanie takich problemów w poszczególnych sektorach gospodarki, ale teraz stoi przed wyzwaniem dotyczącym całego kraju” – mówi ekspert.

Według ekonomisty, w nadchodzących latach władze białoruskie będą angażować się we wspieranie przedsiębiorstw państwowych (raczej – w utrzymanie ich przy życiu), tak aby mogły pracować stabilnie przynajmniej do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2020 roku . Upadek państwowych zakładów  na Białorusi oznaczałby bowiem  klęskę i gospodarczą i społeczną.

Źródło: Nasza Niwa, Biełta, BiełaPAN, Biełorusskij Partizan

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium