Zgromadzenie Narodowe Armenii zatwierdziło program rządu

10-06-18 Promocja 0 comment

7 czerwca na nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego Armenii parlamentarzyści zatwierdzili program rządu powołanego przez nowego premiera Nikola Paszyniana.

Program poparło 62 deputowanych, w tym niektórzy członkowie rządzącej Republikańskiej Partii Armenii (RPA); 39 deputowanych zagłosowało przeciw. Zatwierdzenie programu wymagało 53 głosów „za”.

Tego samego dnia rządząca do tej pory Republikańska Partia Armenii straciła większość parlamentarną po tym, jak znany armeński oligarcha i deputowany Samwel Aleksanian zadeklarował odejście z partii. W ciągu ostatniego miesiąca Aleksanian jest szóstym parlamentarzystą, który opuszcza szeregi RPA, w związku z czym obecnie ugrupowanie to posiada 52 ze 131 miejsc w parlamencie.

W swoim przemówieniu komentującym program rządu premier Nikol Paszynian podkreślił, że nowy gabinet będzie pracować nad likwidacją korupcji, oddzieleniem polityki od biznesu oraz wspieraniem konkurencji gospodarczej. Rząd zamierza również zając się ochroną praw człowieka, a także zapewnić wzrost gospodarczy, tworzyć nowe miejsca pracy i walczyć z ubóstwem.

W polityce zagranicznej nowe władze planują działać na rzecz rozwoju strategicznych, sojuszniczych relacji z Rosją. Zdaniem Paszyniana, rząd traktuje współpracę wojskową z Rosją jako ważny element zapewnienia bezpieczeństwa Armenii. Premier zadeklarował, że jego gabinet wzmocni także partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i UE, i jest gotowy podjąć dialog z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem w sprawie rozwiązania konfliktu w Górskim Karabachu.

W dokumencie znalazła się również deklaracja przeprowadzenia w przeciągu roku przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Źródło: vestikavkaza.ru, ekhokavkaza.com, jam-news.net
Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium