Prezentacja książki „Bratysława – miasto wielokulturowe”

31-03-17 admin 0 comment

23 marca 2017 r. w Instytucie Słowackim w Warszawie miała miejsce prezentacja tomu pokonferencyjnego  „Bratysława – miasto na skrzyżowaniu kultur”. W publikacji zostały zebrane artykuły polskich i słowackich historyków, kulturoznawców, slawistów, historyków sztuki i architektów analizujących związany z tym miastem fenomen różnorodności narodowościowej, religijnej,  językowej i kulturowej. Irena Bilińska, jako autorka jednego z tekstów oraz  specjalista w obszarze zagadnień dotyczących kultury i historii Słowacji brała udział w prezentacji publikacji i dyskusji nad dzisiejszym dziedzictwem dawnej wielokulturowości.

Wśród gości byli obecni, często goszczący na imprezach organizowanych przez Instytut Słowacki w Warszawie, studenci specjalizacji środkowoeuropejskiej Studium Europy Wschodniej UW.

Od lewej: Dyrektor Instytutu Słowackiego M. Novotný, redaktor tomu A. Oskwin, I. Bilińska, M. Rozenberg

Od lewej: Dyrektor Instytutu Słowackiego M. Novotný, redaktor tomu A. Oskwin, I. Bilińska, M. Rozenberg

 

Publiczność

Publiczność

 

Studenci SEW, dr Irena Bilińska, Dyrektor Instytutu Słowackiego Milan Novotný

Studenci SEW, dr Irena Bilińska, Dyrektor Instytutu Słowackiego Milan Novotný