Wyjście studentów SEW do Instytutu Słowackiego

10-11-17 Promocja 0 comment

W dniu 7. 11. 2017 r. studenci Studium Europy Wschodniej, specjalizacji Europa Środkowa, wraz z dr Ireną Bilińską wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Słowacki w Warszawie, które zostało poświęcone przekładom literatury słowackiej, opublikowanych w najnowszych wydaniach „Literatury na świecie”, „Dialogu” i wydawnictwie Książkowe klimaty.

 

Przekłady zaprezentowali zaproszeni goście:

  • Andrzej Jagodziński – tłumacz literatury czeskiej i słowackiej, działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, dyplomata;
  • Kama Buchalska – redaktor nac zelna wydawnictwa Książkowe Klimaty;
  • Anna Górecka, hungarystka, redaktor wydawnictwa „Literatura na świecie”.

Oprócz najnowszych przekładów z literatury słowackiej, jak również czeskiej i węgierskiej, zaproszeni goście przedstawili, typowe dla Europy Środkowej, problemy literatur mniejszości narodowych, dzieł pisanych przez członków mniejszości w innym języku niż narodowy i wzajemnego przenikania literatur ponad ograniczeniami kanonów literatur określanych jako narodowe. Studenci mieli okazję posłuchać o procesie wydawniczym przekładów literatur obcych, o modach i oczekiwaniach czytelników. W tym kontekście omawiane było m. in. dzieło współczesnego słowackiego pisarza Pavla Rankova Zdarzyło się pierwszego września, z którym studenci wcześniej zapoznali się w ramach zajęć z Kultury i życia intelektualnego Europy Środkowej.

Irena Bilińska