Były student Studium zatrzymany

21-07-21 Promocja 0 comment

Andrei Mastyka został 19 lipca zatrzymany wraz z żoną – informuje Białoruska Rada Kultury. W mińskim mieszkaniu małżeństwa historyków zrobiono rewizję. Nie mamy informacji o statusie zatrzymanych ani miejscu ich pobytu.

Mastyka, który m.in. uczestniczył w projektach badawczych w ramach „Białoruskiego Archiwum
Historii Mówionej” był studentem naszego Studium.