Aleksandr Feduta – laureat Nagrody im. Lwa Sapiehy

04-04-18 Promocja 0 comment

W dniu 4 kwietnia 2018 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbyła się XIII ceremonia wręczenia Nagrody im. Lwa Sapiehy. Tegorocznym laureatem został Aleksandr Feduta z Mińska.

Ceremonię otworzył prorektor Maciej Duszczyk, zaś poprowadził ją dyr Jan Malicki. Podczas uroczystości tradycyjnie odegrane zostało “Pożegnanie Ojczyzny” Ogińskiego.

Dyr Jan Malicki opowiadał o idei Nagrody oraz przedstawił sylwetkę jej patrona. Następnie dyr Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta odczytał list gratulacyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jak co roku, Prezydent objął honorowy patronat nad Nagrodą.

Laureat, Aleksand Feduta wygłosił wykład “Postaci białorusko-polskiego kulturowego pogranicza w czasach Imperium Rosyjskiego: proces kształtowania się tożsamości”.

Po wykładzie nastąpiło odczytanie list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowanego do Kapituły Nagrody.


ALEKSANDR FEDUTA
Trzynasty Laureat NAGRODY IMIENIA LWA SAPIEHY

Białoruski literaturoznawca i politolog, ur. w 1964 r. w Grodnie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Europejskiego Instytutu Humanistycznego w Wilnie. Doktorat z zakresu historii literatury rosyjskiej obronił w 1997 roku
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Jelcu (Federacja Rosyjska). W 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Aleksandr Feduta jest znaną postacią w życiu naukowym Białorusi i regionu, a także Polski, dokąd regularnie przyjeżdża w celu wzięcia udziału w konferencjach naukowych lub odbycia kwerend bibliotecznych i archiwalnych. Jest uznanym badaczem polsko-białoruskich oraz białorusko-rosyjskich stosunków historycznych i literackich. Zajmuje się historią kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w Wielkim Księstwie Litewskim. Jest autorem książek m.in.: Polacy w Petersburgu w pierwszej połowie XIX wieku (Moskwa, 2010) oraz „Kim byś nie był, mój czytelniku…” Problem czytelnika w literaturze epoki puszkinowskiej (Mińsk, 2015). Jest członkiem honorowym Litewskiego PEN-Klubu, laureatem Nagrody Białoruskiego PEN-Klubu im. Alesia Adamowicza oraz Nagrody Białoruskiego PEN-Klubu im. Franciszka
Olechnowicza. Dwukrotnie przyznawano mu Nagrodę Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Wolne słowo”.


Poniżej prezentujemy zdjęcia z ceremonii: