Badanie: 25 % ukraińskich migrantów zarobkowych zaczyna pracę w Polsce w ramach ruchu bezwizowego z UE

13-09-18 Promocja 0 comment

Migracja zarobkowa z Ukrainy do Polski ciągle ma charakter krótkookresowy. Świadczą o tym wyniki badań socjologicznych „Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia, wyzwania, perspektywy”, których prezentacja miała miejsce w Kijowie 12 września.

Według badania, przeprowadzonego przez  polską firmę EWL S.A., co drugi respondent planuje pracować w Polsce od 3 do 6 miesięcy. Przy tym niemal jedna trzecia Ukraińców zamierza pracować w naszym kraju do 3 miesięcy. Jedynie 5% Ukraińców chce  pracować w Polsce ponad rok. Średni planowany okres pracy wynosi 5,9 miesiąca.

Wprowadzenie ruchu bezwizowego pomiędzy Ukrainą a UE miało pozytywny wpływ na dynamikę migracji zarobkowej do Polski. Obecnie już co czwarty ukraiński obywatel rozpoczyna pracę w naszym kraju na podstawie paszportu biometrycznego. Natomiast prawie 2/3 Ukraińców przyjechało na podstawie wizy pracowniczej. Z kolei mniej niż 5% zdecydowało się zalegalizować swój pobyt i pracę w Polsce za pośrednictwem zezwolenia wydawanego przez wojewodów.

Jak wynika z badań, ponad 70% pracujących w Polsce Ukraińców nie zdarzyło się spotkać z nieuczciwością pracodawców. Natomiast  29% respondentów zadeklarowało, że zostało  nieuczciwie potraktowanych przez  pracodawców w Polsce.

Uczciwość to wartość, którą respondenci bardzo cenią. 44% badanych zadeklarowało, że  zrezygnuje z pracy w Polsce przed końcem obowiązywania umowy, jeżeli będzie miało do czynienia z nieuczciwym pracodawcą. Dwukrotnie mniejsza liczba ukraińskich pracowników (23%) zdecyduje się na taki krok z powodu lepszej oferty pracy.

Badanie pracowników z Ukrainy zostało przeprowadzone metodą bezpośredniego indywidualnego wywiadu. W sumie przebadano 900 respondentów.

 

Źródło: Zwierciadło Tygodnia

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium