Bank Światowy obniżył prognozę rozwoju gospodarczego Białorusi

10-01-19 Promocja 0 comment

Bank Światowy prognozuje spowolnienie wzrostu PKB Białorusi do 2,7% w 2019 roku i  do 2,5% – w latach 2020-2021. Czytamy o tym w styczniowym raporcie banku, opublikowanym 9 stycznia. Według szacunków analityków BŚ,  wzrost białoruskiej gospodarki pod koniec 2018 roku wyniósł 3,4%.

Wcześniej, analitycy  zwracali uwagę, że głównym zadaniem Białorusi jest znalezienie  sposobu na przejście od cyklicznego ożywienia do trwałego strukturalnego rozwoju gospodarczego. „Bez zmian strukturalnych wzrost PKB w średnioterminowym okresie może wynieść 2-2,5%” – podkreślili eksperci.

Bank Światowy pogorszył także prognozę globalnego wzrostu PKB w 2019 rokuWedług analityków BŚ,  obniży się on  do 2,9% w 2019 roku (bardziej  niż wcześniej przewidywano) oraz do 2,8% – w latach 2020-2021.

Źródło: Belapan.by

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium