BŚ: Majątek trzech najzamożniejszych Ukraińców opiewa na 6% PKB kraju

07-02-19 Promocja 0 comment

W 2017 roku łączne aktywa trzech najbogatszych Ukraińców przekroczyły 6% PKB Ukrainy. Poinformował o tym 6 lutego wiceprezes Banku Światowego (BŚ) ds. Europy i Azji Środkowej Cyril Muller podczas prezentacji raportu z badań na temat rozwoju gospodarczego Ukrainy.

„Jest to niemal dwukrotnie więcej niż w Rosji i trzykrotnie więcej niż w Polsce. Udział dochodów najbogatszych osób w stosunku do  PKB nie zmieniał się [na Ukrainie – red.] od 2007 roku.  Ogranicza to tworzenie możliwości ekonomicznych , uwalniających pełen potencjał kapitału ludzkiego” – czytamy w raporcie Banku Światowego. Według BŚ, majątek trzech najbogatszych Amerykanów odpowiada 1,4% PKB USA.

„Bardzo trudno jest przeprowadzać reformy, gdy istnieją tak potężne grupy wpływów” – powiedział Cyril Muller.  Dodał, że  w tej sytuacji  Ukraina dogoni Polskę za 50 lat.

Zdaniem analityków Banku Światowego, Ukraina musi wdrożyć reformy w czterech głównych dziedzinach: usprawnienie polityki fiskalnej, poprawa logistyki, zniesienie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych oraz wzmocnienie systemu sądownictwa i instytucji antykorupcyjnych.

Źródło: Ekonomiczna Prawda

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium