Ceremonia wręczenia Nagród Przeglądu Wschodniego.

30-03-19 Promocja 0 comment

30 marca 2019 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 26. ceremonia wręczenia Nagród Przeglądu Wschodniego.

Nagrodę w kategorii “Dzieła Krajowe” za książkę Testament Prometeusza: źródła polityki wschodniej III RP odebrał pan Paweł Kowal. Laudację wygłosił Wojciech Roszkowski.

W kategorii “Dzieje Polaków na Wschodzie” nagrodę za książkę Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II odebrał Mikołaj Tarkowski. Laudację wygłosiła Jolanta Sikorska-Kulesza.

W kategorii “Popularyzacja Problematyki Wschodniej” nagrodę za książkę Polacy w Lipawie, historia znana, nieznana, zapomniana odebrał Marek Głuszko. Laudację wygłosił Jerzy Marek Nowakowski.

Nagrodę specjalną za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej otrzymała Zofia Zielińska. Laudację wygłosił Jerzy Dygdała.

Podczas ceremonii wręczono też dwie Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. Laureatami zostali Roman Czmełyk z Lwowskiego Muzeum Historycznego oraz (pośmiertnie) Jacek Miler z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.