Collegium Carpathicum – wykład gościnny dr. Cherepanyna na temat przyrody ukraińskich Karpat

23-05-18 Promocja 0 comment

W dniu 21 i 22 maja w Katedrze Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW odbyły się wykłady dr. Romana Cherepanyna z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na temat „Ochrona przyrody i badania roślin wysokogórskich w Ukraińskich Karpatach”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Studium Europy Wschodniej przy współpracy z Katedrą Botaniki WRiB SGGW w ramach projektu Collegium Carpathicum.

Collegium Carpathicum jest  to porozumienie uniwersytetów z regionu karpackiego: Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Działalność Collegium polega na organizowaniu wykładów gościnnych, dotyczących szeroko rozumianych zagadnień karpackich:  botaniki górskiej, biologii, klimatologii, geologii, sejsmologii, meteorologii, geografii, gospodarki karpackiej, ochrony przyrody i parków narodowych, etnografii i etnologii, językoznawstwa, historii i in.

  • Obecnie w Collegium Carpathicum jest zrzeszonych 7 uniwersytetów:
  • Uniwersytet w Ostrawie, Czechy
  • Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie, Rumunia
  • Uniwersytet w Preszowie, Słowacja
  • Przykarpacki Uniwersytet Państwowy w Iwano Frankiwsku, Ukraina
  • Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya w Budapeszcie, Węgry
  • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  • Uniwersytet Warszawski

Projekt otrzymał grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na lata 2018-2020.