Czy na grobach powstańców styczniowych będą także napisy w języku białoruskim?

14-03-19 Promocja 0 comment

W dniu 23 marca w Wilnie miał się odbyć  pogrzeb szczątków uczestników powstania styczniowego 1863-64, których ciała  znaleziono w poprzednim roku, na wileńskiej Górze Zamkowej. Jednak  ponieważ ostateczna identyfikacja powstańców nie została jeszcze zakończona, a poza tym, trwają spory językowe, uroczystość  przełożono na jesień – informuje białoruska redakcja „Radio Swaboda”.

Natomiast w 22 marca ( dzień stracenia K.Kalinowskiego), z inicjatywy białoruskich organizacji na Litwie odbędzie się tradycyjne upamiętnienie Konstantego Kalinowskiego, będącego bohaterem także  Białorusinów.

Białoruskie organizacje ubiegają się o to,  aby napisy na powstańczych  nagrobkach były nie tylko w językach polskim i litewskim, ale także w języku białoruskim.

Prezes Towarzystwa Kultury Białoruskiej na Litwie Aleś Adamkowicz w 2018 roku wziął udział w posiedzeniu komisji państwowej, utworzonej po odkryciu szczątków powstańców. Uważa on, że głównym powodem pominięcia  języka białoruskiego  jest stanowisko oficjalnego Mińska.

– Obiecano mi, że  napisy będą w trzech językach. Ale wygląda na to, że strona białoruska nie poparła tej idei. Kiedy później w białoruskich mediach rządowych podano, że Kalinowski był  dowódcą „polskiego powstania”, nie mam już złudzeń.  A przecież  powstańcy walczyli i zginęli w imię trzech narodów: Białorusinów, Polaków, Litwinów. I  jest logiczne, aby uczcić ich pamięć w tych   językach, nie dzieląc na nasze i nie nasze – powiedział Adamkowicz.

Alaksandr Adamkowicz poinformował, że niedawno Komisja, z udziałem przedstawicieli rządów Litwy i Polski spotkała się ponownie. Z powody braku zainteresowania strony białoruskiej większość nagrobków będzie w  dwóch językach – litewskim i polskim. Wyjątkiem ma być  jedynie Konstanty Kalinowski, na którego grobie znajdzie się także napis po białorusku. ( na Białorusi Powstanie Styczniowe określa się  często mianem powstania Kastusia Kalinouskiego. Sam Kalinowski – polski szlachcic  herbu Kalinowa, w latach 60siątych XIX wieku wydawał jedno z pierwszych pism w  języku białoruskim, ale pisanym łacinką  „Mużyckaja Prauda”, przyp red)

Źródło: Nasza Niwa, Biełta, BiełaPAN, Biełorusskij Partizan

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium