Delegacja Studium na Konferencji Kaukazologicznej w Tbilisi

12-09-19 Promocja 0 comment

W dniach 11-12 września 2019 r. delegacja Studium Europy Wschodniej UW uczestniczy w konferencji “Georgia in the Context of Christian Civilization. St. Grigol Peradze 1st International Conference”, organizowanej przez Uniwersytet im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi, we współpracy ze Studium Europy Wschodniej UW i Gruzińskim Centrum Manuskryptów w Tbilisi.

W składzie delegacji znajdują się:

– dyr. Jan Malicki, który wygłosił referat pt. “St. Grigol Peradze at the School of Orthodox Theology at the University of Warsaw”

– dr David Kolbaia, który wygłosił referat pt. “Unknown Diaries of St. Grigol Peradze as a Historical Source”

– ks. dr Henryk Paprocki, który wygłosił referat pt. “Diary of St. Grigol Peradze (November 26, 1920-November 6, 1921)”

– mgr Aleksandra Gryźlak, która wygłosiła referat pt. ” St. Grigol Peradze and the Promethean Movement”

W uroczystości otwarcia konferencji udział wzięła Prezydent Gruzji, Salome Zourabishvili, która objęła sesję swoim honorowym patronatem. Podczas uroczystości głos zabrał dyr. Malicki. W trakcie ceremonii odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody im. Św. Grzegorza Peradze, którą pośmiertnie otrzymała prof. Tamila Mgalobliszhvili. Nagrodę odebrał wnuk Laureatki.

Dzień po zakończeniu konferencji, 13 września delegacja, uczestnicy konferencji i zaproszeni goście udali się do rodzinnej miejscowości Św. Grzegorza Peradze – Bakurcikhe (Kachetia), aby wziąć tam udział w uroczystościach 120 rocznicy urodzin Archimandryty. Odbyła się specjalna liturgia w lokalnym Kościele św. Jerzego, a później prezentacja wystawy i Muzeum, powstałego na miejscu rodzinnego domu Grzegorza Peradze.