Druga edycja Studium Dyplomatycznego – rozpoczęta!

23-11-21 Promocja 0 comment

Rozpoczęła się druga II edycja Studium Dyplomatycznego, organizowanego od ubiegłego roku w ramach programu „Solidarni z Białorusią”. Uczestnikami są obywatele Białorusi, absolwenci studiów wyższych.

Uroczystą inaugurację otworzył dyrektor Studium Europy Wschodniej, Jan Malicki któremu towarzyszyli Szef Służby Zagranicznej, prof. Arkady Rzegocki  oraz Paweł Łatuszka, białoruski polityk i kierownik białoruskiego Narodowego Zarządzania Antykryzysowego (NAU).

Adepci kursu mogli wysłuchać wykładów Adama Eberhardta, dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich (“Nowa zimna wojna?  Europa między USA, Chinami i Rosją’’) oraz Katarzyny Pełczyńska-Nałęcz, b. wiceminister Spraw Zagranicznych i byłej ambasador w Moskwie. Dr Pełczynska-Nałęcz wystąpiła z wykładem “UE wobec Rosji i Białorusi – cele i możliwości działania”.

Studium Dyplomatyczne jest unikatowym projektem modułowym stworzonym do kształcenia w Polsce nowych białoruskich kadr dyplomatycznych. Kurs obejmujący analizę sytuacji politycznej na Białorusi i na obszarze postsowieckim, teorię i praktykę polityki, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, protokół dyplomatyczny, prawo międzynarodowe, lektoraty etc. prowadzony jest we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ RP, przy udziale doświadczonych wykładowców i dyplomatów.  Hasłem programu, który będzie realizowany do lipca 2022, jest NOWE KADRY DLA NOWEJ BIAŁORUSI’’.

Całość kosztów uczestnictwa w Programie pokrywana jest ze środków pomocowych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach projektu „Solidarni z Białorusią’’.