Relacja z uroczystości 26 października 2016

O Jubileuszu  |  Uroczystość 26 października  |  Uroczystość 5 grudnia

 

 

26 października 2016 r. w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW odbyła się specjalna jubileuszowa uroczystość z okazji rocznicy otwarcia ,,Studiów Wschodnich” oraz w ramach obchodów roku jubileuszowego – 25 lat istnienia Studium.

,,Specjalistyczne Studia Wschodnie” zostały uruchomione dokładnie 26 października 1998 r. W latach późniejszych wystartowały też ,,Podyplomowe Studia Wschodnie”, a od roku akad. 2012/2013 również licencjackie ,,Studia Wschodnie”.

W uroczystości wzięli udział absolwenci ,, Studiów Wschodnich”, szczególne miejsce przypadło absolwentom I rocznika, ,,założyciele” Studium, wykładowcy byli i obecni, pracownicy administracyjni, rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego oraz przyjaciele Studium.

 

Zapraszamy do zapoznania się z  fotorelacją  z tego niezwykłego i wzruszającego dla nas  wydarzenia.

 

Inauguracja uroczystości. Od lewej na zdjęciu: prof. Piotr Węgleński (rektor UW w latach 1999 – 2005),dr hab. prof. Anna Giza – Poleszczuk ( Prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej), dyr. Jan Malicki dr h.c. (Studium Europy Wschodniej UW)

 

Absolwenci I rocznika ,,Studiów Wschodnich” – ,,rocznik gwardyjski”

Wykładowcy i przyjaciele Studium

Goście uroczystości

Amb. Andrzej Ananicz  (jeden z założycieli Studium) – przemówienie

Od lewej na zdjęciu: prof. Piotr Węgleński (rektor UW w latach 1999 – 2005), prof. Anna Giza – Poleszczuk (Prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej), dyr. Jan Malicki dr h.c. (Studium Europy Wschodniej UW)

Absolwent I roku ,,Studiów Wschodnich”  – Lech Wojciechowski przemawia w imieniu wszystkich absolwentów I rocznika

 Na zakończenie  uroczystości przemówiła prof. Katarzyna Chałasińska – Macukow  (rektor UW w latach 2005 – 2012)

Studenci ,,Studiów Wschodnich” obecni podczas uroczystości – pamiątkowa fotografia w Sali Senatu

Dyr. Jan Malicki wraz ze studentami po uroczystości

Uroczystości jubileuszowej towarzyszyło otwarcie wystawy w holu na I piętrze Pałacu Kazimierzowskiego w języku angielskim – “25 years of Centre for East European Studies, University of Warsaw” 

płk rez. Tadeusz Krząstek – wykładowca SEW – na tle wystawy

 

fot. Studium – K. Widźgowska