Kaukaz Południowy w rankingu Freedom House

07-02-19 Promocja 0 comment

Pozarządowa organizacja Freedom House opublikowała doroczne sprawozdanie oceniające stan praw i wolności obywatelskich w różnych krajach świata. Ranking obejmuje 195 państw i 14 jednostek terytorialnych, w tym Abchazję oraz  Osetię Południową.

Indeks wolności oceniany jest w skali 1-100, a szczegółowej ewaluacji poddawane są następujące elementy – wolność, prawa polityczne i swobody obywatelskie. Poszczególne kryteria ocenia się w skali 1-7, przy czym 1 to najlepszy wynik, 7 – najgorszy. Kraje o średniej od 1 do 2,5 pkt. są uważane za „wolne”, od 3 do 5 pkt. – za  „częściowo wolne”, a w państwach z wynikiem od 5,5 do 7 pkt. występuje „brak wolności”.

W tegorocznym rankingu wśród państw Kaukazu Południowego najwyższe miejsce zajęła Gruzja. Według raportu „Wolność na świecie 2019”, kraj ten pozostaje „częściowo wolny”, jednak jego ogólna ocena uległa pogorszeniu. Obecnie Gruzja  zdobyła 63 pkt. na 100 możliwych (w poprzednim roku – 64). Poziom wolności, praw politycznych i swobód obywatelskich został oceniony na 3 pkt. z możliwych 7 pkt.

Freedom House włączyło do raportu także dwie samozwańcze republiki, które znajdują się poza kontrolą władz gruzińskich. Według organizacji, Abchazja jest „częściowo wolna”, a Osetia Południowa – „bez wolności”. Zgodnie z wynikami raportu, Abchazja otrzymała łącznie 41 pkt. (prawa polityczne oceniono na 4 pkt., wolności obywatelskie – na 4,5 pkt). Osetii Południowej przyznano natomiast łącznie 10 pkt. (7 pkt. – prawa polityczne, 6,5 pkt. – swobody obywatelskie).

Według raportu Freedom House, Armenia jest  krajem „częściowo wolnym” – otrzymała łącznie 51 pkt. i tym samym awansowała o 6 pkt. w porównaniu do roku ubiegłego (poziomowi wolność, praw politycznych i swobód obywatelskich przyznano po 4 punkty).

Ostatnie miejsce w regionie zajął Azerbejdżan, oceniony na 11 pkt. jako kraj „bez wolności”. Poziom wolności oceniono w nim na 6,5 pkt., poziom praw politycznych na pkt., a poziom swobód obywatelskich – na 6 pkt.

Źródło: ekhokavkaza.com, freedomhouse.org

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium