Kazachstan: start budowy elektrowni słonecznej

06-07-19 Promocja 0 comment

W obwodzie turkiestańskim Kazachstanu rozpoczęły się prace przy  budowie elektrowni słonecznej o mocy 50 MW. Ma to być największa elektrownia w regionie, produkująca 114 mln kW rocznie.

Koszt projektu jest szacowany na ok. 60 mln USD, a sam projekt realizowany przy wsparciu zagranicznego inwestora Risen Energy.

Budowa ma być zakończona przed 2020 r. Dzięki projektowi powstało 400 miejsc pracy. Obwód turkiestański został wybrany z racji bardzo dużej liczby  słonecznych dni w roku.
Przypomnijmy, że 20 maja br. administracja obwodu turkiestańskiego poinformowała, że w tym regionie zaplanowana jest także budowa elektrowni słonecznej  o mocy 14 MW – część środków na to wydzieli Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR, ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD).

Przypomnijmy, że koncepcja dot. stworzenia w tym regionie systemu obiektów “zielonej gospodarki”  została opracowana w lipcu ubiegłego roku.

Źródło: https://regnum.ru

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium