Konferencja naukowa „Początki sowietologii: Instytut Naukowo – Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie

28-02-20 Promocja 0 comment

W dniach 26-27 lutego 2020 w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa

Początki sowietologii: Instytut Naukowo – Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930 – 1939) – z okazji 90-lecia powołania (idee – ludzie  – dziedzictwo)

Konferencja zorganizowana była przez Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Bibliotekę Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej i Instytut Polski w Wilnie, przy wsparciu finansowym Orlen Lietuva.

Konferencja zorganizowana została w 90 rocznicę utworzenia Instytutu Naukowo Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie, przedwojennego ośrodka sowietologicznego działającego przy Uniwersytecie Stefana Batorego. Przy instytucie działała Szkoła Nauk Politycznych o statusie prywatnej uczelni wyższej. Mieszczący się w gmachu Biblioteki Wróblewskich w Wilnie instytut był czołowym ośrodkiem wschodoznawczym w Europie.

W konferencji, oprócz najważniejszych znawców tematu – wybitnych badaczy i historyków udział wzięli także potomkowie twórców Instytutu.

Nim rozpoczęła się konferencja, uczestnicy zapalili symboliczny znicz przy bramie więzienia na Łukiszkach – miejsca śmierci Stefana Ehrenkreutza. Następnie odwiedzone zostały cmentarze  na  Rossie i Antokolu, gdzie oddano hołd zmarłym zasłużonym dla spraw wschodnich, m.in.: Wiktorowi Staniewiczowi, Bronisławowi Żongołłowiczowi, Bronisławowi Wróblewskiemu, Michałowi Romerowi oraz Marianowi Zdziechowskiemu i Teodorowi Bujnickiemu.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w gmachu Ambasady RP w Wilnie. Konferencję otworzyła pani ambasador Urszula Doroszewska. Następnie prof. Wojciech Materski wygłosił wykład Polska wobec Sowietów 1918 – 1939. Po wykładzie odbyła się moderowana przez Jana Malickiego i Andrzeja Pukszto dyskusja Początki sowietologii, jej rozwój, stan obecny i perspektywy, w której uczestniczyli Adam Eberhardt, Marek Kornat, Wojciech Materski, Šarūnas Liekis i Alvydas Nikžentaitis. Konferencji towarzyszył koncert muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów wileńskiej szkoły muzycznej.

Po konferencji miejsce miało niezwykle ważne wydarzenie, Wieczór Wspomnień, w którym wzięli przedstawiciele rodzin profesorów i pracowników Instytutu Naukowo – Badawczego Europy Wschodniej. Podczas Wieczoru Wspomnień Tadeusz Bujnicki, Marta Ehrenkreutz-Jasińska, Anne-Marie Lyttle, Maria Nagięć, Paweł Swianiewicz, Bernadeta Szeglowska, Marcin Szeglowski, Aleksandra Wysłouch-Cieszyńska i Leszek Zasztowt dzielili się z zebranymi swoimi wspomnieniami o swoich wielkich przodkach.

Podczas drugiego dnia konferencji Marek Kornat, Henryka Ilgiewicz, Andrzej Pukszto, Rimantas Miknys, Jan Malicki, Leszek Zasztowt, Danuta Malicka, Tomas Venclova, Tadeusz Bujnicki, Tomasz Błaszczak wygłosili doskonałe referaty poświęcone historii Instytutu i jego twórcom. Miejsce konferencji – Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich – wybrane zostało nieprzypadkowo. W gmachu obecnej biblioteki przed wojną mieścił się będący tematem konferencji Instytut Naukowo Badawczego Europy Wschodniej