Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego zaproponowało wprowadzenie odpowiednika tzw. złotych paszportów

21-11-20 Promocja 0 comment

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej wystąpiło z inicjatywą wydawania obcokrajowcom pozwolenia na zamieszkanie w Rosji w zamian za inwestycje.

Zgodnie z projektem, by otrzymać rosyjski odpowiednik tzw. złotego paszportu obcokrajowiec będzie musiał zainwestować w biznes w Rosji co najmniej 10 mln rubli lub nabyć obligacje federalne wydane przez rząd rosyjski (OFZ) albo kupić nieruchomości o łącznej wartości co najmniej 30 mln rubli.

Wg ekspertów, propozycja ta może spotkać się z zainteresowaniem obywateli krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Jeśli ten projekt zostanie zaakceptowany przez parlament, będzie to pierwsza rosyjska ustawa, która pozwala na naturalizację na podstawie kryteriów gospodarczych. Dotychczas przy tej procedurze obowiązywało kryterium miejsca urodzenia lub wkładu w rosyjską kulturę i sport.

Obcokrajowiec z pozwoleniem na zamieszkanie w Rosji jest zobowiązany do ujawnienia swoich środków finansowych zdeponowanych na kontach zagranicznych banków lub instytucji. Wymóg ten może sprawić, że o pozwolenie na zamieszkanie w Federacji Rosyjskiej na nowych zasadach będą ubiegać się inwestorzy z krajów o niższym niż w Rosji standardzie życia, w których trwają działania zbrojne lub z niestabilną sytuacją polityczną.

Źródło: newsru.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium