Nabór do Wschodniej Szkoły Zimowej 2022

18-11-21 Promocja 0 comment

Ogłaszamy nabór do kolejnej edycji Wschodniej Szkoły Zimowej!

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia, (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie lub licencjackie z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo,
etnologia, geografia, prawo, ekonomia).
2. Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej i Środkowej, krajów bałtyckich, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz z Polski.
3. Od kandydatów oczekujemy znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.
4. Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Warszawy oraz udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.
STYPENDIA
1. Stypendia pokrywają koszty pobytu w Szkole zakwalifikowanych kandydatów (hotel, wyżywienie, udział w wykładach, seminariach oraz imprezach towarzyszących. Kandydaci mogą także ubiegać się o częściowe dofinansowanie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i krajów UE oraz osób studiujących w Polsce i krajach UE).
2. Podanie o dofinansowanie kosztów podróży należy dołączyć do dokumentów kandydata.