Najnowsza książka wkrótce w sprzedaży!

19-11-20 Promocja 0 comment

By uczcić 30 urodziny Studium Europy Wschodniej postanowiliśmy wydać 30 unikalnych książek naukowych, popularnonaukowych, kronikarskich. “30 tomów na trzydziestolecie” to wyjątkowa seria wydawnicza, w której ukażą się doskonałe, często nigdy nie publikowane dzieła najwybitniejszych sowietologów, historyków, badaczy obszaru Europy Wschodniej.
Już wkrótce drukiem ukaże się wybitne, dwutomowe dzieło czołowego rosyjskiego historyka, prof. Rudolfa Pichoi zatytułowane “Historia Związku Sowieckiego”.
“W każdej z części autor jawi się nam w innej roli. W pierwszej części występuje jako rasowy historyk, krytycznie, w oparciu, tak o literaturę historyczną jak i archiwalne dokumenty, analizujący politykę wewnętrzną, gospodarczą i zagraniczną sowieckiego kierownictwa, a zwłaszcza „życie polityczne” systemu sowieckiego, tzn. wewnętrzne konflikty wewnątrz partyjnej oligarchii oraz relacje tejże oligarchii z rozmaitymi grupami interesu jakie wytworzyły się wewnątrz systemu – armią, biurokracją gospodarczą, aparatem administracyjno-politycznym średniego szczebla, itd. Głównymi „węzłami” wokół których autor buduje swoją narracje – obok przełomowych momentów w walce o władzę pomiędzy różnymi frakcjami wewnątrz aparatu partyjnego, są podejmowane przez kolejnych przywódców próby zdynamizowania systemu bez naruszania jego fundamentów. Autor trafnie i ze znawstwem ujawnia ukryte mechanizmy funkcjonowania sowieckiego systemu władzy i generalnie celnie identyfikuje wewnętrzne trudności z jakimi borykał się system – zwłaszcza w sferze gospodarczej”.
Książka opublikowana zostanie dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.