Odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Przeglądu Wschodniego 2016

25-03-17 Promocja 0 comment

W sobotę, 25 marca 2017 r., w Sali Balowej Pałacu Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Przeglądu Wschodniego. To już XXIV edycja Nagrody, a wśród laureatów znaleźli się autorzy prac wydanych w 2016 roku.

DSC_0007

Nagroda przyznawana jest od 1994 r. przez kwartalnik naukowy „Przegląd Wschodni” za najlepszą książkę naukową o tematyce wschodnioeuropejskiej. Nagroda cieszy się prestiżem środowiska naukowego zajmującego się tematyką wschodnią, o czym świadczy rosnące z każdym rokiem zainteresowanie autorów oraz wydawnictw krajowych i zagranicznych. Pośród laureatów znajdują się osoby zajmujące się różnymi dziedzinami nauki: historii, prawa politologii lub etnologii.

 

W Jury Nagrody zasiadają: Adolf Juzwenko, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Andrzej Rachuba, Maria Kałamajska-Saeed, Leszek Zasztowt i Ewa Ziółkowska.

Uroczystość tradycyjnie prowadził Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW i redaktor naczelny “Przeglądu Wschodniego” – Jan Malicki.

Dyr. Jan Malicki

Dyrektor Jan Malicki

 

Laureaci (od lewej): Wiaczesław Briuchoweckyj, Franciszek Nowiński, Leonid Ostrowski, Marek Jan Chodakiewicz, Anna Sylwia Czyż

Laureaci (od lewej): Wiaczesław Briuchoweckyj, Franciszek Nowiński, Leonid Ostrowski, Marek Jan Chodakiewicz, Anna Sylwia Czyż

DSC_0047Nagrodę w Kategorii: „Dzieła Krajowe” otrzymała Anna Sylwia Czyż za pracę Fundacje artystyczne rodziny Paców. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016)

 

Laudację wygłosiła Maria Kałamajska-Saeed

 

DSC_0065Nagrodę w Kategorii: „Dzieła Zagraniczne” otrzymał Marek Jan Chodakiewicz za pracę Międzymorze (Wydawnictwo 3S Media, Warszawa 2016)

 

DSC_0057Laudację wygłosił Leszek Zasztowt

DSC_0079Nagrodę w Kategorii: „Dzieła Zagraniczne” otrzymał Leonid Ostrowski za pracę Поляки в Западной Сибири в конце ХIX – первой четверти ХХ века (Новосибирск 2016)

DSC_0069Laudację wygłosiła Wiktoria Śliwowska

DSC_0084Nagrodę w Kategorii: „Dzieje Polaków na Wschodzie” otrzymał Franciszek Nowiński za pracę Syberia w życiu Polaków od XVII do początków XX wieku (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016)

DSC_0081Laudację wygłosił Zbigniew J. Wójcik

DSC_0095Jubileuszową Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora za rok 2015 odebrał  Wiaczesław Briuchoweckyj, który swoim życiem, swoją pracą przyczynił się do rozwoju nowoczesnych badań naukowych i rozwoju życia akademickiego ale także do wzmocnienia relacji polsko-ukraińskich.

DSC_0089Laudację wygłosiła Bogumiła Berdychowska

 

Nagrodę Specjalną przyznano Romanowi Szporlukowi, za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej – Nagroda zostanie wręczona w późniejszym terminie

Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora przyznano Annie Buchmann – Nagroda zostanie wręczona w późniejszym terminie

 

Laureaci z dyr. Malickim

 

W kategoriach:

„Popularyzacja problematyki wschodniej”

 oraz

„Edycja źródeł”

Nagród nie przyznano