Oddaliśmy hołd zmarłym zasłużonym dla spraw wschodnich

30-10-20 Promocja 0 comment

Ze względu na wielkie niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem po raz pierwszy w naszej historii zmuszeni zostaliśmy do zrezygnowania z tradycyjnego odwiedzania cmentarzy i zapalenia zniczy na grobach osób zasłużonych dla spraw wschodnich. Mimo, iż sytuacja jest niezwykle niesprzyjająca, przy zachowaniu dalece posuniętych środków ostrożności, udało nam się choć w symboliczny sposób uczcić pamięć zmarłych.

Powązki Wojskowe

Powązki Wojskowe odwiedził płk. Tadeusz Krząstek.

Cmentarz powązkowski

Cmentarz ewangelicko-reformowany i ewangelicko-augsburski

Cmentarze odwiedził dyr Studium Europy Wschodniej, Jan Malicki

Cmentarz prawosławny

Płk Krząstek odwiedził także cmentarz prawosławny na warszawskiej Woli. Na wolskim cmentarzu prawosławnym znajduje się kwatera generalska, w której spoczywa 16. Generałów, kilkunastu oficerów i Kozaków Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, w tym: gen. Marko Bezruczko- dowódca obrony Zamościa w sierpniu 1920 roku, gen. Salski- Minister Spraw Wojskowych URL, gen. Żmijenko,, duchowni z Ordynariatu Polowego Armii URL oraz inni zasłużeni dowódcy. Na cmentarzu prawosławnym znajduje się także kwatera żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy oddali życie walcząc ramie w ramię z Polakami przeciw bolszewikom.

Na cmentarzu prawosławnym znajduje się także pomnik upamiętniający ofiary głodomoru na Ukrainie w latach 1932-1933, grób gen. Sokratesa Starynkiewicza, Prezydenta Warszawy, grób Oresta, Aleksandra, Wiaczesława i Szymona Fedorońków, którzy oddali życie za Polskę, grób Metropolity Dionizego Valedynskiego – kierownika Studiów Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz mogiły gruzińskich oficerów kontraktowych Wojska Polskiego

Cmentarz tatarski

Z cmentarzem powązkowskim sąsiaduje kameralny cmentarz tatarski. Na tym niewielkim cmentarzy spoczywa m.in. Aleksadner Achmatowicz, minister sprawiedliwości w rządach Krymu i Litwy Środkowej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Osman Achmatowicz czy Aleksander Jeliaszewicz, major Wojska Polskiego, ostatni dowódca szwadronu tatarskiego w 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

Cmentarz bródnowski

Cmentarz bródnowski odwiedziła Julia Melnyk

Cmentarz Poległych 1920r. w Radzyminie

Cmentarz w Radzyminie odwiedził dyr Jan Malicki. Cmentarz ten jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. Na cmentarzu znajdują się zbiorowe mogiły żołnierzy walczących w bitwie pod Radzyminem w 1920 oraz mogiły żołnierzy walczących podczas II wojny światowej i ofiar łagrów.

Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej w Ossowie

Jest to cmentarz wojenny w Ossowie, w miejscu bitwy pod Ossowem, rozegranej podczas Bitwy Warszawskiej, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W bitwie poległo ok. 100 polskich żołnierzy, oraz kapelan 236. pułku ksiądz Ignacy Skorupka. Poległych upamiętniają zbiorowe mogiły oraz obelisk z napisem “14 sierpnia 1920 r. siedemkroć odpieraliśmy hordy bolszewickie i tu padliśmy u wrót stolicy a wróg odstąpił…”. Cmentarz odwiedził dyr Jan Malicki

Cmentarz Lipiny Stare w Wołominie

Cmentarz odwiedził dyr Jan Malicki

Cmentarz na Rossie

Prof. Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w imieniu Studium Europy Wschodniej odwiedził wileński cmentarz na Rossie.

Cmentarz Łyczakowski

Cmentarz Łyczakowski w imieniu Studium Europy Wschodnie odwiedziła Wiktoria Malicka

 

Wierzymy, że wkrótce pandemia zostanie opanowana i w przyszłym roku już nie symbolicznie, a tradycyjnie, wraz ze studentami odwiedzimy warszawskie (i nie tylko) cmentarze wszelkich wyznań kontynuując tym samym naszą piękną tradycję.