Pamiętając pierwszą szkołę letnią

15-07-21 Promocja 0 comment

Dyr. Jan Malicki, z okazji jubileuszu 30-lecia Wschodniej Szkoły Letniej UW, odwiedził w Sofii grób Iskry Likomanowej, absolwentki pierwszej Szkoły. Prof. Likomanowa, zmarła w 2011 r., profesor Uniwersytetu Sofijskiego im. Klimenta Ochrydzkiego, była wybitną bułgarską polonistką. Cały czas utrzymywała kontakty z WSL i Studium oraz polskim środowiskiem naukowym.