Partia rządząca Azerbejdżanu podjęła decyzję o rozwiązaniu parlamentu

30-11-19 Promocja 0 comment

Partia rządząca Nowy Azerbejdżanu podjęła decyzję o rozwiązaniu parlamentu i zwrócenia się do prezydenta z wnioskiem o przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Partia tłumaczy decyzję faktem, że obecny skład parlamentu nie odpowiada polityce prezydenta Ilhama Alijewa i nie popiera przeprowadzanych reform.

Decyzja została podjęta 28 listopada na pilnym posiedzeniu rady politycznej Partii Nowego Azerbejdżanu. 2 grudnia kwestia ta ma być omawiana w parlamencie, n.b. prawie w całości składającym się z posłów tej właśnie partii. Innymi słowy, parlament faktycznie sam chce się rozwiązać.

Zgodnie z konstytucją Azerbejdżanu, prezydent może rozwiązać parlament, jeżeli ten „dwukrotnie w ciągu roku wyrazi brak zaufania wobec rządu lub nie wyznaczy w terminie ustalonym przez prawo, po dwukrotnym przedłożeniu przez prezydenta, wymaganej liczby kandydatów na członków Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Zarządu Banku Centralnego, lub z niedających się rozstrzygnąć powodów nie wykona swoich obowiązków”.

Oznacza to, że parlament może rozwiązać wyłącznie prezydent i tylko w określonych okolicznościach. W konstytucji nie ma mowy o „nieprzestrzeganiu polityki głowy państwa”, w związku z czym wielu prawników i ekspertów uważa decyzję za niezgodną z prawem.

Ostatnie wybory parlamentarne w Azerbejdżanie odbyły się 1 listopada 2015 roku, a kolejne wyznaczono na 1 listopada 2020 roku. Milli Majlis, czyli parlament Azerbejdżanu, składa się z 125 deputowanych wybieranych wg. ordynacji większościowej. Partia rządząca posiada w parlamencie 71 mandatów.

Źródło: jam-news.net
Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium