Poszukujemy redaktora językowego

02-06-21 Promocja 0 comment

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje Kandydata na stanowisko

Redaktor wydawnictw

Twój zakres obowiązków

 • redakcja językowa artykułów, ich streszczeń i podpisów pod ilustracje publikowanych w naszych wydaniach, z uwzględnieniem obowiązujących redakcję procedur,
 • weryfikowanie uwzględnienia w artykułach/wydawnictwach sugestii i wskazówek zawartych w recenzjach,
 • eliminowanie błędów (ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych, merytorycznych i in.)
 • troska o spójność kompozycyjną tekstu, a także spójność tekstu z ilustracjami,
 • ujednolicanie zapisów językowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopiśmie,
 • korespondencja z autorami artykułów, w tym uzgadnianie z autorami artykułów zasadności naniesionych poprawek i ustalanie wersji ostatecznej,

Nasze wymagania

 • wysokie kompetencje językowe i udokumentowana bardzo dobra znajomość wymagań formalnych redakcji językowej,
 • doświadczenie w redakcji językowej tekstów z dziedziny nauk humanistycznych,
 • dbanie o wysoki poziom wiarygodności i rzetelności wydawnictw poprzez weryfikowanie wszelkich treści merytorycznych dających się sprawdzić w dostępnych źródłach,
 • porównywanie tłumaczonego tekstu z tekstem oryginalnym,
 • komunikatywność, zwłaszcza we współpracy z redakcją i autorami,
 • dbanie o wysokie standardy merytorycznego dialogu z autorami na etapie autoryzowania artykułów po redakcji językowej,
 • terminowość,
 • sumienność, rzetelność i spostrzegawczość.

Mile widziane: 

 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość języka rosyjskiego i/lub innego języka z szeroko rozumianego obszaru Europy Wschodniej;
 • Zainteresowanie problematyką z zakresu „Studiów Wschodnich” SEW.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę (po okresie próbnym);
 • Stabilną pracę w prestiżowej instytucji;
 • Samodzielne i pełne wyzwań stanowisko;
 • Możliwość korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Warszawskiego (basen, siłownia);
 • Wsparcie socjalne i premie świąteczne UW;
 • Dostęp do dużej puli szkoleń i nauki języków;
 • Zniżka UW na pakiet prywatnej opieki medycznej.

 

CV, wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych,
prosimy przesyłać na adres: wspolpraca.studium@uw.edu.pl
do dnia 15 czerwca 2021 r.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (SEW) jest unikalną w skali kraju jednostką akademicką kontynuującą tradycje przedwojennych ośrodków sowietologicznych – Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939) oraz Instytutu Wschodniego w Warszawie (1926-1939).

W ofercie dydaktycznej SEW znajdują się elitarne Studia Wschodnie (I i II stopnia oraz podyplomowe) a także szkoły przeznaczone dla zagranicznych studentów. Wśród wykładowców znajdują się wybitni naukowcy, dyplomaci i specjaliści z Europy i USA.

SEW co roku organizuje międzynarodowe konferencje naukowe oraz szereg wydarzeń budujących pozytywne relacje Polski z krajami byłego ZSRR, prowadzi także badania nad imigrantami w naszym kraju oraz szereg szkół i programów stypendialnych w tym zwłaszcza Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego dla obywateli Białorusi SEW jest również wydawcą licznych książek i czasopism poświęconych tematyce wschodniej.