Prezentacja najnowszej książki amb. Daniela Frieda

18-01-19 Promocja 0 comment

W dniu 17 stycznia 2019 w Sali Balowej Pałacu Potockich odbyła się prezentacja książki

The United States and Central Europe in the American Century

autorstwa ambasadora Daniela Frieda. Książka powstała na kanwie wykładów, które amb. Fried (jako wykładowca wizytujący) wygłosił w 2018 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

W prezentacji książki udział wzięli dyplomaci i specjaliści zajmujący się relacjami polsko-amerykańskimi.

Maciej Kozłowski, były chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Waszyngtonie w swoim wystąpieniu stwierdził, że

„dano nie byłem pod wrażeniem lektury tak mocno, jak po przeczytaniu tej książki”.

Jak podkreślił, powołując się na słowa amb. Frieda, dopiero przyjęcie Polski do NATO stanowiło wypełnienie czternastu punktów Wilsona.

Ambasador Przemysław Grudziński pokreślił profesjonalizm Frieda, który

„na każdym z obszarów wykazywał się niezwykłym talentem” poprzez „systematyczne zainteresowanie, głęboką znajomość i empatię dla spraw polskich”.

Według Grudzińskiego postawa Frieda mogła byś wręcz błędnie odbierana jako przedkładanie interesu Polski nad interes amerykański.

Ambasador Robert Kupiecki zwracał uwagę na oczywistą, niezmiernie ważną rolę amb. Frieda w procesie rozszerzania NATO o Polskę.

Ambasador Robert Schnepf swoje wystąpienie oparł w dużej mierze wyjaśnienie roli, jaką dla Polski i Polaków stanowiły i stanowią Stanu Zjednoczone.

„Ameryka wciąż pozostaje dla większości Polaków punktem odniesienia dla tego, co dobre w życiu politycznym i społecznym”.

Sam autor przedstawił swoje refleksie na temat polityki USA wobec Europy Środkowej i Wschodniej. Opowiadał o początkach swojej pracy w dyplomacji, NATO oraz zmianach, jakie na przestrzeni lat zaszły w Polsce.