Prof. Zasztowt nominowany do Nagrody Dydaktycznej

17-10-19 Promocja 0 comment

Wykładowca Studium Europy Wschodniej,  prof. Leszek Zasztowt otrzymał nominację do tegorocznej edycji nagrody dydaktycznej rektora UW przyznawanej indywidualnie nauczycielom akademickim za szczególne osiągnięcia na polu dydaktyki.

Prof. dr hab. Leszek Zasztowt jest niezwykle cenionym wykładowcą w Studium Europy Wschodniej, wybitnym specjalistą w dziedzinie dziejów Rosji carskiej, ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej w XX w., historii Polaków i polskości w Rosji, ZSRR i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na ziemiach polskich pod zaborami. Prof Zasztowt jest autorem licznych prac naukowych. Jego ostatnia, wybitna książka, Melting Puzzle. The nobility, society, education and scholarly life in East Central Europe (1800s-1900s) wydana została przez Studium Europy Wschodniej w ramach cyklu Bibliotheca Europae Orientalis.

W tegorocznej edycji nagrody w gronie zgłoszonych kandydatów znajduje się 12 osób z różnych wydziałów i jednostek UW. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie w listopadzie z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego.