Prof. Zbigniew Kruszewski wygłosił wykład w ramach Wschodniej Szkoły Letniej

06-07-18 Promocja 0 comment

W dniu 6 lipca 2018, w ramach XXVIII Wschodniej Szkoły Letniej wykład zatytułowany Open borders, closed borders. History of the borders in their development XIX and XX c. wygłosił prof. Zbigniew Kruszewski z University of Texas w El Paso. Wprowadzenie do wykładu wygłosił dyr Jan Malicki, który opowiedział słuchaczom o burzliwych dziejach Pałacu Potockich, jak również przedstawił sylwetkę prof. Kruszewskiego – nie tylko wybitnego naukowca, ale też uczestnika Powstania Warszawskiego i członka 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka.