Studenci specjalizacji Europa Środkowa na wydarzeniach Czeskiego Tygodnia

29-10-19 Promocja 0 comment

W ramach odbywającego się w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie Czeskiego Tygodnia (lokalnego festiwalu czeskiej kultury i literatury) studenci I roku studiów magisterskich specjalizacji Europa Środkowa wraz z dr Ireną Bilińską wzięli udział w spotkaniu z Andrzejem Jagodzińskim, tłumaczem i specjalistą od literatury i kultury czeskiej i słowackiej.

Andrzej S. Jagodziński przed 1989 r. współpracował z czechosłowacką sekcją Radia Wolna Europa, z niezależnymi wydawnictwami emigracyjnymi. Po 1989 r. był redaktorem „Gazety Środkowoeuropejskiej”, „Literatury na Świecie”, zagranicznym korespondentem „Gazety Wyborczej” w Pradze. Kierował Instytutami Polskimi w Pradze i Bratysławie oraz Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim i Festiwalem Wyszehradzkim. Podczas spotkania w “Prusie”, które prowadził Piotr Kofta, opowiadał o pracy tłumacza i pokoleniu czeskich pisarzy z lat 60-tych XX w., t.j. o Bohumilu Hrabalu, Václavie Havlu, Milanie Kunderze czy Josefie Škvoreckim. Nie zabrakło również informacji o innych pisarzach oraz o kulturowo-historyczno-politycznych uwarunkowaniach, w których przyszło im żyć i tworzyć.

Irena Bilińska