Tadeusz Krząstek został profesorem honorowym Akademii Ostrogskiej

12-10-18 Promocja 0 comment

12 października 2018 w pułkownik Tadeusz Krząstek otrzymał tytuł profesora honorowego Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego Narodowego Uniwersytetu “Akademia Ostrogska”. Ceremonia wręczenia dyplomu odbyła się w Sali Senatu Akademii Ostrogskiej, podczas międzynarodowej konferencji naukowej “Polska-Ukraina: 100 lat myśli politycznej”. Serdecznie gratulujemy!