Unia Europejska rozważa możliwość akredytowania gruzińskich przedsiębiorstw

08-02-18 Promocja 0 comment

Unia Europejska rozważa możliwości akredytowania gruzińskich przedsiębiorstw, co w przypadku spełnienia standardów pozwoliłoby gruzińskim przedsiębiorcom eksportować towary na rynek UE. Poinformowano o tym  5 lutego w trakcie spotkania w Brukseli premiera Giorgija Kwirikaszwilego z europejskim komisarzem ds. handlu, Cecilią Malmstrom.

Podczas spotkania premier Gruzji i komisarz europejski rozmawiali również o stosunkach handlowych i gospodarczych między Gruzją a UE, o wykorzystaniu możliwości, jakie daje umowa o kompleksowej i pogłębionej strefie  wolnego handlu. Odnotowano wzrost dynamiki handlu między Gruzją a UE, ( w 2017 r. eksport z Gruzji do krajów UE wzrósł o 13% i wyniósł 647 mln USD). Podkreślono także pozytywny trend inwestycyjny, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście w 2017 inwestycji z Europy o 6%, ( w sumie 445 mln USD.)

Obie strony wyraziły nadzieję, że pozytywna dynamika handlu i stosunków gospodarczych między Gruzją a UE się utrzyma , a pomyślne wdrożenie porozumienia w sprawie  głębokiej i kompleksowej strefy wolnego handlu stworzy gruzińskim przedsiębiorstwom więcej możliwości.

Źródło: newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium