Viktor Orbán wspiera wielodzietne rodziny

21-02-19 Promocja 0 comment

Solidny  zastrzyk finansowy obiecał młodym wielodzietnym rodzinom węgierski premier Viktor Orbán, w celu zachęcenia posiadania  większej liczby dzieci.

„W Europie na świat przychodzi zbyt mało dzieci. Zachód rozwiązuje to przez przyjmowanie imigrantów. My natomiast  poprzez wspieraniem młodych rodzin”, stwierdził szef węgierskiego rządu. „To jest nasza odpowiedź, nie zaś imigracja”.

Wsparcie ma polegać na tym, że kobiety do lat 40, które po raz pierwszy wychodzą za mąż, będą mogły otrzymać kredyt preferencyjny w wysokości 10 mln HUF (ok. 130 tys. zł) na nową drogę życia. Kiedy urodzi się pierwszy potomek, spłacanie tego kredytu zostanie zawieszone na 3 lata, w chwili urodzenia drugiego dziecka – na kolejne  3 lata, a 1/3 reszty zadłużenia zostanie umorzona.

Poprawi się też sytuacja młodych rodzin  szukających własnego mieszkania, poprzez zwiększenie  kredytów  preferencyjnych dla małżeństw z co najmniej dwójką dzieci. Natomiast rodziny posiadające co najmniej czwórkę potomstwa, do końca życia nie będą musiały płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Łatwiej też będzie zostać właścicielem  samochodu. Rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą liczyć na 2,5 mln HUF (ok 34 tys. zł) bezzwrotnej pożyczki na kupno dużego (co najmniej 7-osobowego samochodu).

„Do roku 2022 zapewnimy żłobek dla każdego dziecka i umożliwimy babciom i dziadkom korzystanie z urlopu macierzyńskiego”, powiedział Orban.

Premier nie zapomniał także o edukacji dzieci. Obiecał, że każdy uczeń w klasie 9. i 11. będzie miał możliwość wyjazdu za granicę  na 2-tygodniowy kurs, którego koszty pokryje państwo.

Źródło: Novinky

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium