W Gruzji zlikwidowano cztery ministerstwa

14-11-17 Promocja 0 comment

Premier Gruzji Giorgi Kwirikaszwili podjął decyzję o likwidacji 4 ministerstw, w związku z czym zamiast 18 będzie obecnie funkcjonować tylko 14 resortów. Zlikwidowane zostało Ministerstwo Energetyki, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Sportu i Spraw Młodzieży, a także Ministerstwo ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej.

Zgodnie z reformą Ministerstwo ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej będzie podlegać Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Sprawami sportu będzie się  zajmować Ministerstwo Kultury i Ochrony Zabytków, a sprawami młodzieży – Ministerstwo Edukacji. Ministerstwo Ochrony Środowiska zostanie połączone z Ministerstwem Rolnictwa, natomiast Ministerstwo Energetyki – z Ministerstwem Gospodarki.

Część obecnych ministrów zachowa swoje stanowiska, pozostali po restrukturyzacji będą mieli analogiczne pozycje w strukturach rządowych. Ponadto, zmiany kadrowe objęły także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Finansów oraz Edukacji. Na nowego Ministra Spraw Wewnętrznych mianowano dotychczasowego Ministra Gospodarki – Giorgiego Gacharię, nowym Ministrem Edukacji został prorektor Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego Michaił Czchenkeli, natomiast Ministrem Finansów – Mamuka Bachtadze, dyrektor generalny Gruzińskich Kolei.

Zgodnie ze słowami premiera Kwirikaszwilego powyższe reformy przeprowadzone są ze względu na konieczność optymalizacji i zwiększenia efektywności pracy rządu. Ponadto, reorganizacja  pozwoli zmniejszyć biurokratyczne i administracyjne wydatki.

Po przeprowadzeniu zmian w kadrach parlament Gruzji będzie musiał ponownie uchwalić wotum zaufania wobec rządu, co zgodnie z Konstytucją Gruzji jest niezbędne w wypadku wymiany 1/3 składu gabinetu.

Źródło: newsgeorgia.ge, jam-news.net, apsny.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium