W Mołdawii rośnie produkcja przemysłowa. Efekt stowarzyszenia z UE

12-07-18 Promocja 0 comment

Przedsiębiorstwa przemysłowe Mołdawii w okresie styczeń-maj 2018 roku wyprodukowały o 8,1% więcej , niż przed rokiem. Poinformowało o tym 11 lipca Narodowe Biuro Statystyczne, dodając, że, uwzględniając liczbę dni roboczych i korektę sezonową, wzrost jest jeszcze bardziej imponujący – 13,1%.

Ministerstwo Gospodarki Mołdawii tłumaczy osiągnięte sukcesy wzrostem produkcji w wolnych strefach ekonomicznych,  co dotyczy szczególnie przemysłu motoryzacyjnego, a także dywersyfikacją rynków, która nastąpiła w wyniku zawarcia Umowy Stowarzyszeniowej z UE.

Największy wzrost odnotowano w produkcji kabli i przewodów elektrycznych do samochodów, a także papieru i wyrobów z drewna.

W tym samym czasie w Mołdawii skurczyła się produkcja leków.

Źródło: Infotag

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium