Wręczenie dyplomów dla uczestników XVI Wschodniej Szkoły Zimowej

14-03-19 Promocja 0 comment

Dziś, 14 marca 2019 zakończyła się XVI Wschodnia Szkoła Zimowa. Wykład zamykający, zatytułowany

Europa Wschodnia między Rosją a Unią Europejską: czy istnieje trzecia droga

wygłosiła dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Fundacji im. Stefana Batorego.

Po wykładzie, dyrektor Jan Malicki oraz koordynatorka projektu, mgr Diana Brutyan wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy ukończenia Szkoły

Tegoroczną Szkołę ukończyły 33 osoby (w tym 2 wolne słuchaczki) z Białorusi, Gruzji, Litwy, Rosji, Ukrainy i Polski. Najlepsi uczestnicy zostali dodatkowo uhonorowani nagrodami specjalnymi.

Wschodnia Szkoła Zimowa działa od 2004 roku. Do dziś Szkołę ukończyło 650 absolwentów z 15 krajów (głównie) Europy Środkowej i Wschodniej.