Wręczenie Nagrody im. Tytusa Filipowicza – Edycja I

12-09-19 Promocja 0 comment

11 września 2019 r. na Uniwersytecie im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi odbyła się uroczystość wręczenia pierwszej edycji Nagrody im. Tytusa Filipowicza, która ma na celu honorowanie zasług obywateli Gruzji w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji oraz budowaniu demokratycznej Gruzji – skierowanej ku Europie, uwzględniającej historyczne, współczesne i przyszłe związki Gruzji z Polską i Europą.

W uroczystości udział wzięli p. Mariusz Maszkiewicz, Ambasador RP w Gruzji, p. Wojciech Wróbel, członek Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz dyr. Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Laureatem Nagrody im. Tytusa Filipowicza w 2019 r. został

NIKOLOZ LEGASHVILI  z Rustawi

 

NIKOLOZ LEGASHVILI – ur. 28 października 1972 r. w Rustavi, magister prawa. W 2004 roku zdał egzamin w Najwyższej Radzie Sprawiedliwości w Tbilisi. Uczestnik wielu konferencji i sesji międzynarodowych poświęconych obronie praw człowieka. Założyciel oraz członek Gruzińskiego Stowarzyszenia Adwokackiego. Obecnie pracuje w Centrum Rehabilitacyjnym dla Ofiar Tortur w Gruzji.

Pan Nikoloz Legashvili reprezentuje ofiary wojny z lat 1992- 1993 oraz 2008. Do dnia dzisiejszego wygrał 9 spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, z czego 7 prowadzonych przeciw Federacji Rosyjskiej. Przez współpracę z organizacjami międzynarodowymi wspiera i przyczynia się do rozwija fundacji pozarządowe w Gruzji.

 

Laureatami Staży przy Nagrodzie im. Tytusa Filipowicza zostali:

 

PHIKRIA ASANISHVILI doktor, specjalistka w dziedzinie Prawa oraz Stosunków Międzynarodowych, ur. 1976 r. Wykształcenie wyższe uzyskała na Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi. Stopień doktora obroniła na Wydziale Nauk Politycznych (2003 r.). Obecnie jest pracownikiem naukowym katedry Stosunków Międzynarodowych na wydziale Nauk Społecznych i Politycznych Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi.

MIKHEIL BAKHTADZE profesor, specjalista w dziedzinie historii Gruzji. Wykształcenie wyższe otrzymał na Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi. Stopień doktora oraz profesora obronił na Wydziale Historycznym. Obecnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi oraz członkiem Polsko- Gruzińskiej Komisji Historyków.

DAVID DEVADZE doktor, specjalista w dziedzinie Fizyki i Matematyki, ur. 1959 r. Wykształcenie wyższe uzyskał na Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi. Stopień doktora obronił na Wydziale Cybernetyki i Matematyki Stosowanej (1989). Obecnie jest kierownikiem i pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Komputerowych na Państwowym Uniwersytecie w Batumi im. Shoty Rustaveliego.

VAKHTANG MAISAIA doktor, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, ur. 1972 r. Wykształcenie wyższe uzyskał na Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi. Stopień doktora obronił na Wydziale Nauk Politycznych (2004 r). Obecnie zajmuje stanowisko kierownika studiów magisterskich Wydziału Stosunków i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Jest wykładowcą Kaukaskiego Uniwersytetu Międzynarodowego oraz International Black See University.

DALI OSEPASHVILI doktor, specjalistka w dziedzinie Mediów i Dziennikarstwa, ur. 1971 r. Wykształcenie wyższe oraz stopień doktora uzyskała w International Black See University. Obecnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Społecznych w International Black See University oraz Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi im. Iwane Dżawachiszwili.

Laureat Nagrody, z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość 10-miesięcznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 5 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Gruzji i regionu, stosunków polsko-gruzińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.

Staż przy Nagrodzie umożliwi gruzińskim badaczom z zakresu nauk społecznych, ścisłych, ekonomicznych, technicznych lub humanistycznych 2-miesięczny pobyt badawczy na 2 polskich uniwersytetach.