XI zjazd wykładowców i absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej

22-06-18 Promocja 0 comment

W dniach 20-22 czerwca w Wilnie odbył się XI Zjazd Wschodniej Szkoły Letniej. Tegorocznemu Zjazdowi towarzyszyła międzynarodowa konferencja poświęcona stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Konferencja miała miejsce w budynku litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa. Organizatorem zjazdu i konferencji był litewski historyk i publicysta, absolwent Wschodniej Szkoły Letniej, kierownik katedry politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego, dr Andrzej Pukszto.

Pierwszego dnia Zjazdu, jeszcze przed rozpoczęciem konferencji, w katedrze świętych Stanisława i Władysława, w kaplicy świętego Kazimierza odprawiona została msza święta w języku łacińskim, upamiętniająca zmarłych wykładowców Wschodniej Szkoły Letniej.

Po uroczystej ceremonii otwarcia konferencji odbyła się dyskusja “1918 in Central and Eastern Europe and in the World: Reconstruction of States, New Challenges, New Hopes”, w któerej udział wzięli  Audronė Janužytė, Przemysław Dąbrowski i Aliaksei Łastouski. Pierwszy dzień konferencji zakończył Okrągły Stół z udziałem ambasadorów Urszuli Doroszewskiej, Mariusza Maszkiewicza, Dariusa Degutisa i Dainiusa Junevičiusa, zatytułowany “Three Decades of Freedom: Diplomats and Difficult Neighborhoods”.

Drugi dzień konferencji stanowiły przede wszystkim panele, podczas których wygłoszone zostały referaty poświęcone historii Polski, Litwy, Ukrainy i Gruzji. Konferencję zamknął niezwykle interesujący wykład prof. Jane Curry z Santa Clara University, zatytułowany “2018 in Central and Eastern Europe and in the World: Old Mistakes, New Hopes, Stability Forecasts”. Po wykładzie odbyła się żywiołowa dysklusja z udziałem prof. Zbigniewa Kruszewskiego (University of Texas w El Paso), prof. Johna Micgiela (Columbia University), Grzegorza Poznańskiego (Ambasada Polski w Wilnie), Mariusza Maszkiewicza (ambasador Polski w Gruzji), Vygaudasa Ušackasa (były Minister Spraw Zagranicvznych Litwy i były ambasador Unii Europejskiej w Rosji) oraz Dariusa Skusevičiusa, (zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Litwy).

Drugiego dnia konferencji miała także miejsce uroczystość wręczenia Nagrody im. Juliusza Bardacha. Przemówienie podczas ceremonii wygłosił sam prof. Vytautas Landsbergis.

W piątek, 22 czerwca na campusie Uniwersytetu Mykolasa Romerisa odbyło się spotkanie Klubu Absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej. Był to czas podsumowań, dyskusji i planów związanych z kolejnymi zjazdami. Tego dnia dyr Jan Malicki, rektor Ihor Tsependa, prof. Zbigniew Kruszewski, kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie pan Marcin Zieniewicz i dr David Kolbaia odwiedzili cmentarz na Rossie, gdzie w imieniu Studium Europy Wschodniej zapalili znicze na grobach niezwykle zasłużonych polityków, twórców państw narodowych a także naukowców i działaczy społecznych.